Clip

Clip: Đi thu hoạch cá, nông dân bắt được chim lạ có đeo thiết bị trên lưng

08/01/2019 14:42:00

Đi thu hoạch cá, nông dân bắt được chim lạ có đeo thiết bị trên lưng.

Kenh14.vn/ Trí thức trẻ