Clip

Charlotte nghiêm mặt nhắc nhở phóng viên ở lễ rửa tội em trai

11/07/2018 16:27:00

Trên đường đến tiệc trà, Charlotte không rời mắt khỏi các phóng viên như thể nhắc họ ở nguyên vị trí vì 'các chú không được mời đến đấy đâu'.

YouTube