Cười

Ảnh hài: 'Yên tâm đi, nó không cắn đâu!'

13/09/2017 11:47:00

'Yên tâm đi, nó không cắn đâu!'

vnexpress