Cười

Ảnh hài: Triết lý họ nhà vừa mập vừa tham ăn

09/03/2017 10:45:00

Tôi mập không phải là do tôi tham ăn mà là vì một cơ thể nhỏ không thể chứa được một nhân cách quá lớn

Mập hay tham ăn ?

cuoi.net