Cười

Ảnh hài: thực ra là nhà anh đó có điều hoà mà ko cho bọn kia vào :v

25/06/2018 14:59:00

Facebook