Cười

Ảnh hài: Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 1)

19/08/2015 11:32:00

Con giống cha là nhà có phúc

Con nhà tông

Từ dáng ngủ...

... đến nụ cười đều giống cha như đúc

Đúng là cha nào con nấy

vnexpress