Cười

Ảnh hài: Người lười biếng luôn là những người thông minh nhất

23/11/2017 11:11:00

Người lười biếng luôn là những người thông minh nhất

vnexpress