Cười

Ảnh hài: Nghệ thuật tollet

09/03/2017 10:46:00

Hài hước với các loại lavabo không đụng hàng dành riêng cho các quý bà rửa tay !

Tollet không đụng hàng

 

 

cuoi.net