Cười

Ảnh hài: Nếu điều hành được Google thì con cũng chẳng chật vật như hiện tại đâu mẹ ạ.

12/04/2018 11:20:00

yan.vn