Cười

Ảnh hài: Nếu bạn đang đọc dòng chữ này thì bạn đã đứng quá gần. Tôi đã có bạn gái rồi

06/07/2018 11:41:00

Nếu bạn đang đọc dòng chữ này thì bạn đã đứng quá gần. Tôi đã có bạn gái rồi

vnexpress