Cười

Ảnh hài: Hài hước động vật

03/07/2015 14:00:00

Ai bảo béo quá

Răng không đẹp nhưng quý

Nỗi khổ họ nhà rắn

Định nghĩa dưa chuột

Oan quá đi mà

cuoi.net