Cười

Ảnh hải: Fan Sơn Tùng thi nhau chế ảnh trêu thần tượng lùn tịt, ham quà

29/11/2015 16:42:00

Bị 'dìm' yêu thế này chắc khối người cũng muốn í. ^^

ione.vnexpress.net