Cười

Ảnh hài: 'Em định trộm mũ của anh nhưng mà thấy xe của anh cũ quá, chắc anh cũng không giàu nên em tha'.

12/09/2017 11:49:00

'Em định trộm mũ của anh nhưng mà thấy xe của anh cũ quá, chắc anh cũng không giàu nên em tha'

vnexpress