Cười

Ảnh hài: Cá sấu: 'Chị chụp cho em một bức ảnh đẹp đẹp với!'

06/02/2018 13:28:00

Cá sấu: 'Chị chụp cho em một bức ảnh đẹp đẹp với!'

vnexpress