Cười

Ảnh hài: Ảnh chế hài hước ngày phụ nữ Việt Nam

20/10/2015 14:04:00

20/10 lại phải thấy những thằng bạn thân tặng hoa cho gấu rồi...

Hôm nay đúng là 'Nhất vợ nhì trời'

Lý do này thật khó mà được chấp nhận

Nỗi lòng này ai có hiểu!

Sao mấy thanh niên 'thông minh đột xuất' thế

Cái tội không mang quà

Ở nhà vẫn hơn...

... và vô tư tự kỉ

Chẳng khác nào thảm họa

Không có quà...

... thì hiểu chuyện gì xảy đến rồi nhé

Yêu cầu 21/10 là ngày đàn ông Việt Nam

Này thì đợi chị nhắc

'Thời oanh liệt nay còn đâu'.

vnexpress